Księża

Poznaj duszpasterzy pracujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Duszpasterze:

ks. Zbigniew Piotr Bienkiewicz - proboszcz

Data święceń: 1996-05-25
Pełnione funkcje:
[ 2006-08-19 - nadal ] proboszcz - Opole, św. Karola Boromeusza
[ 1996-08-15 - 2001-08-16 ] wikariusz - Głogówek, św. Bartłomieja
[ 2001-08-16 - 2006-08-16 ] wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego
[ 2007-10-16 - 2010-11-04 ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru - Rady diecezjalne

ks. Mateusz Podkówka - wikariusz

Data święceń: 2013-05-18
Pełnione funkcje:
[ 2015-10-01 - nadal ] wikariusz - Opole, św. Karola Boromeusza
[ 2013-08-28 - 2015-07-01 ] wikariusz - Opole, św. Apostołów Piotra i Pawła
[ 2015-07-01 - 2015-09-30 ] Kampus Nowej Ewangelizacji w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej - Księża zatrudnieni w innych diecezjach

ks. Jerzy Bieńkowski SAC - rezydent.