NĘDZARZ I MADAME

Na ekrany kin wszedł  film biograficzny pt. Nędzarz i madame”.  Ukazuje on artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go, jako Brata Alberta. Mamy zaplanowany seans parafialny na niedzielę, 12 grudnia godz. 18.00. Cena 14 zł. Zapisywać się można w zakrystii. Gorąco zachęcamy.

WYBORY DO PRD

W najbliższym czasie kończy się przedłużona kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. W związku z tym biskup opolski wydał dekret wyznaczający wybory. Odbędą się one według odpowiedniej procedury i w określonych w dekrecie terminów. Zakończył się pierwszy etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej. W gablocie można zapoznać się z listą kandydatów. W przyszłą niedzielę po mszach św. będzie można zagłosować na przygotowanych kartach stawiając "x" przy maksymalnie trzech nazwiskach. Skład wyłonionej rady zostanie podany w niedzilę, 5 grudnia, a jej zaprzysiężenie 12 grudnia. Zachęcamy, by podjąć odpowiedzialność za naszą wspólnotę i z góry bardzo za to dziękujemy.