Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

O milcząca Hostio biała,
Na kolanach wielbię Cię.
Tyś tak nikła, taka mała,
A w Twym cieniu kryje się
Ten, co rządzi całym światem,
Bóg wszechświata, Stwórca nasz,
Przed którego Majestatem
Aniołowie kryją twarz.

O Światłości przysłoniona,
Rzuć mi Twój promienny blask.
O Dobroci nieskończona,
Otwórz dla nas skarby łask.
Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski Ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.

Informacja

 

Jak wielu zapewne zauważyło, przy ul. Luboszyckiej został ustawiony nowy krzyż (w miejsce starego, który był już w bardzo złym stanie). Zostało też pięknie zagospodarowane obejście. Bardzo dziękujemy firmie KAPICA za całkowite sfinansowanie tego dzieła. Zwracamy się też z prośbą o opiekę nad tym miejscem. Może ktoś podjąłby się zwłaszcza w tym pierwszym okresie podlewania nasadzeń. Może ktoś ma w pobliżu działkę lub niedaleko mieszka i ma dostęp do wody aby nawodnić rośliny. Prosimy chętnych o kontakt i bardzo dziękujemy.